Archive for the tag "دیدی که رسوا شد دلم غرق تمنا شد دلم دیدی که رسوا شد دلم غرق تمنا شد دلم دیدی که من با این دل بی آرزو عاشق شدم با آ"

علیرضا قربانی – دیدی که رسوا شدم by Sepidedam 8 | سپیده دم ۸