ابی – مداد رنگی by Sepidedam 7 | ۷ سپیده دم

http://soundcloud.com/sepidedam-7/025zvuvilxwf

» شاعر : بیژن سمندر
» آهنگ ساز : سیاوش قمیشی

روزا بــــا تـــــــو زنـدگـــــی رو
پـــر از قشنگــــی می بیــــنم
شبـــا بـه یــــاد تـــــو هـمـش
خــوابــای رنـگـــی مـی بـیـنـم

چشــــم تــــو رنــــگ عســـل
تـــــوی چشـــــم تـــــو نگـــاه
مثـــــل شـــــاه بیــــت غـــزل
لـب تـو غنـچـه نیـــمـه بـــازه و
تـن تـــو آتیــش ســوزنــده داغ
قــد تــو مــثل سپیــدار بلنــــد
دل تــو نــرمــتر از صــبح پـــرند
نـــرمـــتـــر از صـــبــح پـــرنــد
نـــرمـــتـــر از صـــبــح پـــرنــد

قــــــرمــــــزی لـــبـــای تـــــو
تــو هـیچ مـداد رنــگی نیــست
خــودت تــو آینــه هــا بـبـیــــن
رنگ که به این قشنگی نیست
شـــاخـــه گـــل حـــیـــاط مـــا
بـــه آب و رنــگـــش مــی نــازه
امــا تــو کــه خــونــه بــاشــی
هـی پیـش تـو رنـگ مـی بــازه

https://www.facebook.com/sepidedam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: