زمستون داره ميره – ندای سهراب by Dear.IRAN

http://soundcloud.com/dear-iran/zoejj1lsvriu

خبر اومد زمستون داره می ره
سکوت از شهر تیره پر می گیره

نگاه کن پای آزادی این خاک
داره قشنگ‌ترین گلها می‌‌میره

خبر اومد که مردم تو خیابون
تموم عاشقا جمعند تو میدون

خبر اومد ندا غلتیده در خون
نذاره جون بده آزادی آسون

خبر اومد که سینش سرخه خرداد
تمومه شهر پر از آتیش و فریاد

خبر اومد که خون شد قلب سهراب
ترانه رو سوزونده دست بیداد

ببار ‌ای آسمون بر این شب تار
که عاشقا را می‌‌بندند به رگبار

جواب حق ما سرب و گلوله است
در این‌ جنگل نمی‌‌میره تبردار

خبر اومد زمستون داره می‌‌ره
سکوت از شهر تیره پَر می‌‌گیره

نگاه کن پای آزادی این خاک
داره قشنگ‌ترین گلها می‌‌میره

خبر اومد که مردم تو خیابون
تموم عاشقان جمعند تو میدون

خبر اومد ندا غلتیده در خون
نذاره جون بده آزادی آسون

ببار ‌ای آسمون بر این شب تار
که عاشقا رو می‌‌بندند به رگبار

جواب حق ما سرب و گلوله است
در این‌ جنگل نمی‌‌میره تبردار

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: