تجمع دانشجویان ایرانی خارج از کشور مقابل بانک مرکزی

تعدادی از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور؛ در اعتراض به عدم فروش ارز دولتی، امروز چهارشنبه – ۱۹ مهر ۱۳۹۱ در مقابل بانک مرکزی در تهران تجمع کردند. این دانشجویان با توجه با وضعیت بحرانی ارز در کشور و همچنین گرانی بیش از اندازه آن در ماه‌های اخیر و مشکلات به وجود آمده جهت ادامه تحصیل در خارج از کشور، و قطع سهمیه ارز دانشجویی – دولتی به آن ها, دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشجویان امروز در مقابل بانک مرکزی پلاکاردهایی را حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود: “ارز دانشجویی به نرخ مرجع پرداخت باید گردد..”؛

 

تجمع دانشجویان ایرانی خارج از کشور مقابل بانک مرکزی Source: Sepidedam.Org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: