شرکت مبلمان الدرادو بزرگترین شرکت تولیدکننده مبل خانگی در ایران با ۱۹۰ نفر پرسنل فردا را آخرین روز کاری اعلام نمود

eldorado شرکت مبلمان الدرادو بزرگترین شرکت تولیدکننده مبل خانگی در ایران با ۱۹۰ نفر پرسنل فردا را آخرین روز کاری اعلام نمود

بنا به گزارش‌های دریافت شده توسط خبرنگار سپیده دم , شرکت مبلمان الدرادو بزرگترین شرکت تولیدکننده مبل خانگی در ایران با ۱۹۰ نفر پرسنل فردا را آخرین روز کاری اعلام نمود و از روز شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۱ به علت نداشتن مواد اولیه و بی‌ ثباتی بازار تعطیل خواهد شد. بر پایه همین گزارش بحران در صنف چوب و مبلمان باعث تعطیلی بسیاری از تولیدی‌ها شده است.

شرکت مبلمان الدرادو بزرگترین شرکت تولیدکننده مبل خانگی در ایران با ۱۹۰ نفر پرسنل فردا را آخرین روز کاری اعلام نمود Source: Sepidedam.Org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: