شیوا نظر آهاری(فعال حقوق بشر)جهت اجرای حکم 4 سال زندان و 74 ضربه شلاق به زندان اوین بازگشت

«حرف‌های ما هنوز ناتمام؛ تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است». http://flic.kr/p/d6eTaN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: