به یاد شهید مصطفی کریم بیگی

//

آقای دیکتاتور میدانی من کیستم ؟

من همان رائ ای هستم که هرگز خوانده نشد
من صدای ظلم تو هستم
من همان سبز پوش بلند قامتم که یا حسین گویان رائ ام را خواستم و تو گلوله نثارم کردی
من خاموش نیستم … من در گلوی هر انسانِ آزاده ای ام که آزادی را فریاد میزند
من در ایرانم … در سوریه ام … تو مرا رها کردی تا همه جا باشم
همه جا پژواک صدای من است
همه جا … — with Shahnaz Karim Beigi.
http://flic.kr/p/cNVP6s

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: