عبدالله مومنی از زندان اوین:کسب رتبه ۳ کنکور ، تمامی خستگی این سه سال زندان، را از تنم بیرون کرده است

عبدالله مومنی زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین در تماسی تلفنی از زندان به پسرش حمید رضا که رتبه ۲۷۳ کنکور تجربی را کسب کرده گفت که کسب این رتبه تمامی خستگی این سه سال زندان، را از تنش بیرون کرده است.

تبریک به عبدالله مومنی وخانواده محترم بابت کسب اینچنین موفقیتی

http://flic.kr/p/cJPAE1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: