ما سکوت نخواهیم کرد

جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۱

8057 268419069931129 342747725 n ما سکوت نخواهیم کردقیمت نان و شیر و مرغ بیداد می کند
واحدهای تولیدی تعطیل شده و کارگران بیکار میشوند
مهواره ۱۲ ساله ممنوع الخروج است
بهمن را نصف شب با پیژامه و زنجیر به رجایی شهر منتقل و هفته ها در انفرادی حبس می کنند.
مهسا اما در اوین زندانیست و نه در رجایی شهر نزدیک به مسعود خود.
محمد صدیق جان خود را برای دیدار فرزند مریضش گروگان گرفته , از آرش اما بی خبریم.
اقتصاد هر روز شکننده تر میشود . جناح کوچکی از سپاه هر روز بیشتر جیبهای خود را پر می کند.
مطبوعات همواره محدودتر میشوند . حال دیگر از هیچ اختلاس و زمین خواری هم نمی توانند قلم بزنند .
آقا شکسته , محمود لجبازی می کند , گرانی بیداد … و آنها هم بیداد می کنند و خانواده های بچه های مظلوم کشته شده را تهدید به سکوتی بیشتر
از شورش می ترسند نه از فقر و درد مردم. به راحتی در اتاقهای تاریک به توافقات جدید می رسند و تنها و تنها به پول و قدرت فکر می کنند
و اینکه طرف معامله دروغ میگوید و هدفش نهایتا تضعیف کشور و جنگ است … به آن هم فکر نمی کنند , چون همواره از بحرانی به بحران دیگر می جهند بدون اینکه بدانند یکبار هم سقوط خواهند کرد.
در این میان عده ای ما را به همراهی ملی دعوت می کنند , و وعده انتخابات می دهند؟ کدام پیش شرایط اما فراهم شده اند؟! ما سکوت نخواهیم کرد و تسلیم این صحنه سازی مسخره نخواهیم شد

ما سکوت نخواهیم کرد Source: Sepidedam.Org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: