نسرین ستوده بار دیگر از زندان به دادگاه انتظامی وکلا اعزام نشد

دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۱

253501 225360687476655 2748221 n نسرین ستوده بار دیگر از زندان به دادگاه انتظامی وکلا اعزام نشد

خودداری مسئولین از اعزام نسرین ستوده به دادگاه انتظامی وکلا

بنا به اخبار دریافتی توسط سایت ملی-مذهبی مطابق احضاریه ای که از طرف شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی به تعلیق پروانه ی وکالت نسرین ستوده در زندان ابلاغ شده بود می بایست وی یکشنبه ۱۸ تیر ماه در محل کانون وکلای مرکز حاضر می شد. اما علی رغم حضور قضات دادگاه انتظامی وکلا و حضور خانواده و دوستان نسرین ستوده، مسئولین از اعزام ایشان برای چندمین بار متوالی به محل دادگاه خودداری کردند.

با وجود این که تشکیل این دادگاه به درخواست دادسرای اوین انجام پذیرفته است اما مشخص نیست به چه دلیلی از اعزام ایشان خودداری می شود.

هشتم خرداد ماه ۱۳۹۰ آخرین باری بود که ایشان با دستبند به محل کانون وکلا اعزام شده بود که انتشار عکس های او در کنار همسر, دوستان و همکاران اش واکنش های زیادی را بر انگیخت

نسرین ستوده بار دیگر از زندان به دادگاه انتظامی وکلا اعزام نشد Source: Sepidedam.Org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: