دختر ایرانی، جوان ترین برنده جایزه مدیریت میخانه در بریتانیا شد

Screen Shot 2012 07 09 at 6 دختر ایرانی، جوان ترین برنده جایزه مدیریت میخانه در بریتانیا شد

مهدیس نقابیان دختری ایرانی است که جایزه مدیریت میخانه در بریتانیا را بدست آورده است. او با این جایزه دو رکورد را هم به نام خود ثبت کرده است اولین زن و جوانترین مدیری که در تاریخ، این جایزه را گرفته است.

شهریار صیامی گزارش می دهد

دختر ایرانی، جوان ترین برنده جایزه مدیریت میخانه در بریتانیا شد Source: Sepidedam.Org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: