سیمای مادری در زندان | نسرین ستوده

دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۱

نسرین ستوده ،وکیل دادگستری، از شهریور ۱۳۸۹ (سپتامبر ۲۰۱۰) در زندان اوین زندانی است. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس محکوم شده است

این تنها دقیقه ای است از ملاقات او با دو فرزندش از پشت میله‌های زندان

منبع:  تارنمای “به خاطر آور”

 

Screen Shot 2012 06 11 at 11 سیمای مادری در زندان | نسرین ستوده

سیمای مادری در زندان | نسرین ستوده Source: Sepidedam.Org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: