ویدئویی منتشر شده از واشنگتن، که وضعیت نسرین ستوده را تشریح می‌کند

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

ویدئویی از واشنگتن، که وضعیت نسرین ستوده را تشریح می‌کند، نسرین ستوده نزدیک به ۲ سال (۲۱ ماه) است،بدون دریافت مرخصی، در زندان به سر میبرد، این روز‌ها منتظر است، تا بنا بر قرار‌های صادره، در دادگاهی‌ برای لغو پروانه وکالتش شرکت کند!

ویدئویی منتشر شده از واشنگتن، که وضعیت نسرین ستوده را تشریح می‌کند Source: Sepidedam.Org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: