هیلا صدیقی؛ سوگند به خردادی که خون و آیینه را نور و تاریکی را … و شور و زجه را در هم میپیچد

چهار شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

Hossein Hilla هيلا صديقي؛ سوگند به خردادی که خون و آیینه را نور و تاریکی را ... و شور و زجه را در هم میپیچد


سوگند به ایرانم که فرزندانش چنین جانبازی را پیش میگیرند … سوگند به خردادی که خون و آیینه را نور و تاریکی را … و شور و زجه را در هم میپیچد … هاله ، هدی صابر ، عزت الله ، ندا ، سهراب ، ترانه ، امیر و … و بسیاری دیگر ، سهم ما را از این ماه پرحادثه بس … حسین رونقی ملکی با مرگ دست و پنجه نرم میکند و اعتصابش را به اعتصاب خشک تبدیل کرده . این روزها درد دارد … آقای برادر ، آقای کارشناس ، آقای زندانبان ، این روزها به قدر کافی درد دارد … دردهایمان را بیش از این فراگیر نکنید
:به قول مصدق
و زمانی شده است
که به غیر از انسان
… هیچ چیز ارزان نیست

هیلا صدیقی؛ سوگند به خردادی که خون و آیینه را نور و تاریکی را … و شور و زجه را در هم میپیچد Source: Sepidedam.Org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: