تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

روزگذشته شهرداری “بولزانو“در ایتالیا بنری در حمایت از آزادی  نسرین ستوده و نرگس محمدی را بر ساختمان شهرداری این شهر به نمایش گذاشت.

به گزارش سایت ملی-مذهبیسپس اعضای شورای شهر در جلوی ساختمان شهرداری جمع شدند تا حمایت خود را از آزادی آنها اعلام کنند و امضاهایی از مردم عادی، وکلا، شهردار، اعضای شورای شهر و استاندار استان بولزانو و سناتورها جمع کردند. همچنین سناتور مارچنارو رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا در دیدار با سفیر ایران امضاهای درخواست آزادی را به وی ارائه داد و از دولت ایران درخواست آزادی این دو تن را داشت. مارچنارو همچنین درخصوص احکام اعدام در ایران نیز ابراز نگرانی کرد. لازم به ذکر است این برنامه‌ها با همت حامیان مادران پارک لاله در ایتالیا و صبری نجفی و دیگر فعاعلان فعال حقوق بشر صورت گرفته بود.

 

292587 353359558063520 1263227748 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
555227 353361108063365 557486895 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
535876 353360174730125 776821415 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
255554 353363311396478 1208052021 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
301724 353362981396511 1871770999 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
167402 353360258063450 100001684363970 865174 1151442063 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
11814 353361058063370 1153526250 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
389759 353360628063413 1722346311 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
555171 353360734730069 100001684363970 865183 984052504 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
179494 353362768063199 1000611507 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
598839 353364078063068 1390150745 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
534255 353362308063245 823581512 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
601141 353360844730058 2130200342 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
575043 353363641396445 100001684363970 865250 1757355624 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
542987 353357938063682 215794966 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
598984 353362461396563 1854235763 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
178976 353362138063262 2051890550 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
403538 353360538063422 100001684363970 865179 1808295475 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
575801 353361951396614 100001684363970 865213 872232471 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
556611 353361494729993 1863817569 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
533963 353359821396827 1627161552 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
532686 353361328063343 2130496686 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا
551680 353361178063358 100001684363970 865196 1624048894 n 150x150 تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا

تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده بر سردر شهرداری بولزانو در ایتالیا Source: Sepidedam.Org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: