فرح پهلوی از خاطرات سفر ملکه بریتانیا به ایران می گوید

ملكه اليزابت در ميان بيش از صد کشوری كه در جهان به آنها سفر کرده، به ايران هم رفته است. بيش از ٥٠ سال پيش و در زمان سلطنت محمدرضا پهلوي و فرح ديبا، آخرين شاه و ملكه ايران.

 

فرح پهلوی از خاطرات سفر ملکه بریتانیا به ایران می گوید Source: Sepidedam.Org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: