نجات معجزه آسای مریلا زارعی از مرگ – واقعی

این ویدیو پشت صحنه یک سکانس از فیلم خوابم میاد است وقتی رضا عطاران در حال دیالوگ گفتن است و مریلا زارعی داخل ماشینی در کنار دره نشسته و به علت اشتباه عوامل فنی   ماشین پشتی به ماشین مریلا زارعی برخورد کرده و مریلا زارعی در آستانه سقوط در دره قرار می گیرد

 

 

نجات معجزه آسای مریلا زارعی از مرگ – واقعی Source: Sepidedam.Org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: