فرشاد اسود دستگیر شد

554321 182023848589966 1359083878 n 300x223 فرشاد اسود دستگیر شد

طبق اخبار واصله  فرشاد اسود  روز گذشته به هنگام خروج از کشور در فرودگاه توسط عده ای ناشناس دستگیر و به مکانی نامعلوم انتقال یافته است .

فرشاد اسود دستگیر شد Source: Sepidedam.Org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: