به هرجا هستی مبر از يادم که من هم ای گل به يادت شادم

پیام تبریک تولد برای
زندانیان سیاسی

مطمئن باشید اگر کارت به دست گیرنده اش نرسید خبر ارسال کارت به زندونی می رسه
http://flic.kr/p/c52GwG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: