حمله به خبرنگاران از سوی پزشکی ایتالیایی که به آزار جنسی بیماران زن می پرداخت

شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

به دنبال گزارشات برخی از زنان مبنی بر آزار و اذیت جنسی آنان توسط یک پزشک ایتالیایی، خبرنگاران دوربینی مخفی را در مطب این دکتر ایتالیایی کار گذاشتند و یک خبرنگار زن هم به عنوان بیمار به این پزشک مراجعه کرد. تمامی صحنه های آزار جنسی، بوسه لب و لمس ارگانهای جنسی زن توسط این دکتر ثبت گردید.

 

 

حمله به خبرنگاران از سوی پزشکی ایتالیایی که به آزار جنسی بیماران زن می پرداخت Source: Sepidedam.Org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: