تولدت مبارک ، مجید دری دانشجوی ستاره دار و زندانی در تبعید

و مردی که از خوب سخن می گفت،
در حصار بد به زنجیر بسته شد…
———————————
تولدت مبارک
تقدیم به مجید دری دانشجوی ستاره دار و زندانی در تبعید
http://flic.kr/p/bAopFQ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: