گرامی باد یاد و خاطره شهید جنبش سهراب اعرابی

//

نامت سپیده دمی است که برپیشانی آسمان می گذرد
متبرک باد نام تو
میلادت مبارک
گرامی باد یاد و خاطره شهید جنبش سهراب اعرابی
http://flic.kr/p/bkb357

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: