تقدیم به سالار تموم عاشقا داریوش اقبالی به مناسبت 61 امین سال تولدش

/////////

بخوان که دوباره بخواند، این قبیله ی قربانی، گل سرود
شکستن را
بگو که بخون بسراید، این عشیره ی زندانی، حرف آخر رستن را

http://flic.kr/p/boFZmH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: