تقدیم به علی جمالی و سمیرا صدری

.امروز سالگرد ازدواج علی جمالی و سمیرا صدری هست
. این دومین سالی است که علی در زندان سالگرد ازدواجش رو جشن می گیره
۵۱۷
روز نیکان کوچولو از باباش دوره و منتظره که باباش از سفر به اوین برگرده
به امید آزادی علی جمالی و تمامی آزتدگان دربند
http://flic.kr/p/bgwGoa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: