آرش صادقی را آزاد می کنیم

و چنين است و بود
كه کتاب ِ لغت نيز
به بازجويان سپرده شد
تا هر واژه را که معنايي داشت
به بند کشند…
و واژگان ِ بي آرِش را
به شاعران بگذارند.
و واژه ها
به گنه کار و بي گناه تقسيم شد،
به آزاده و بي معني
سياسي و بي معني
نمادين و بي معني
ناروا و بي معني._
و شاعران
از بي آرِش ترين ِ الفاظ
چندان گناه واژه تراشيدند
که بازجويان به تنگ آمده
شيوه ديگر کردند،
و از آن پس،
سخن گفتن
نفس ِ جنايت شد http://flic.kr/p/bgxDbF
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: