یادداشت رضا خندان همسر ندانی سیاسی و وکیل آزاده نسرین ستوده به مناشبت 500 مین روز بازداشت بانو نسرین

———————————————————————————————————————-

به اين خط‌ها نگاه كنيد.
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
آيا مي‌توان چيزي در آنها ديد؟
همه‌ي اين‌‌ها را ما مي‌توانيم در يك لحظه ببينيم و چيزي هم درون آنها مشاهده نكنيم.
به احتمال زياد حوصله نكنيم حداقل آنها را بشماريم.
ولي حتي وادار كردن ما به شمردن‌‌شان صبر ما را لبريز خواهد كرد.
ولي كساني هستند كه تك‌تك اين خطوط را در پس ديواري بلند زندگي كرده‌اند و حتي خيلي خيلي بيشتر.
اگر خوب به آنها نگاه كنيم حتما نگراني مادر، دلتنگي پدر، غم سنگين كودك و يا . . . را در آن خواهيم ديد.
و اگر آن خط‌ها در جايي كشيده شده باشند كه انفرادي‌اش مي‌نامند گويي هر كدام‌شان نشانه‌ي قرني است.
هر كدام از اين خط‌ها كه بر ديوار زندان كشيده مي‌شوند نماد يك روز نيستند، علامت يك روز و يك شب هستند، و نشانه‌ي نوعي زندگي . . .
آيا ميِ‌توان در امتداد آنها روشنايي و اميد را ديد؟
و آزادي را؟
http://flic.kr/p/bfdUxa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: