“تقدیم به آرش صادقی “نماد مظلومیت جنبش دانشجویی”

//

بردار ای نابرادر
این چشم بند را
هم ز چشم خود
هم زچشم برادر که می بری بر دار
کجا دیده ای
فواره که هیچ
هیچ ماهواره ای هم
بچرخد تا ابد بر یک
مدار
http://flic.kr/p/beJpZR

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: